(Re)Start-to-tennis

Deze lessenreeks start op maandag 29 april 2019.

Er zijn 5 lesuren voorzien (1,5 u) + 1 begeleid speelmoment.

De lessen gaan 2 x per week door, telkens op maandag- & donderdagavond.

Geen sportachtergrond vereist.

Mogelijkheid tot vervolg lessenreeksen.

2 MOGELIJKHEDEN :

Prijs : (re)start to tennis : 82 €

Prijs : (re)start to tennis + aansluitend lidmaatschap : 165 €

 "Ondergetekenden bevestigen bij deze dat hij/zij kennis hebben genomen van het volledige “lessen en sportkamp reglement” (zie rubriek tennisschool)

SCHRIJF NU IN

Volzet

U kan nog registreren, dan komt u op de wachtlijst terecht.